Enestående CMS system med et utal af muligheder. Listen herunder er langt fra udtømmende og beskriver primært nogle af de meget unikke features i systemet:

 1. Objektorienteret tilgang til data
 2. Versioneret tilgang til komplexe samling af dokumenter, a la vejledninger
 3. Metadata styret funktionalitet (egne strukturer)
 4. Fleksibel adgang til udbygning/tilbygning af nye moduler
 5. Enestående wizard builder (opsamling af data via nettet)
 6. Virtuelle data strukturer
 7. Avanceret brugerstyring
 8. Avanceret adgangsstyring på flere niveauer, helt ned til delmængder af vejledninger
 9. Stærk søgemaskine (integreret eller tilvalg af google tilbygning)
 10. Indbygget google analytics mulighed
 11. Mulighed for fravalg af cookies
 12. Rating/smileys med mulighed for kommentarer
 13. Avanceret statistik modul
 14. Online nyhedssystem
 15. RSS feeds (levering samt inline integrering)
 16. Total fleksibelt design/layout (responsive/CSS3 etc) - fuldstændigt efter eget valg
 17. Stærk editor (timymce) med upload af filer/billeder direkte integreret (et step proces)
 18. Krypteringsmulighed af skrevne e-mails
 19. Enkel eller processtyret udgivelsesteknik
 20. Alle ændringer kan genfremstilles
 21. Logninger af alle ændringer/brugere/system teknisk
 22. Integration til dibs betalingsløsninger
 23. Integration til SAP (betalinger)
 24. Udstillingsmulighed af web services
 25. Integration af særlig sidemenu(er)
 26. Logisk opbygget tilgang til navigeringsstrukturer
 27. Mulighed for indbygget brødkrummesti
 28. Beskyttet adgang til data
 29. Klassifikation til intra-, ekstra- og internet
 30. Avanceret rapport generator
 31. Online oprettelse af simple objekter
 32. Mulighed for anvendelse af faneblade
 33. Indekseret visningstilgang til data (alfabetisk)

Listen vil blive løbende udvidet med tiden og der vil komme links og eksempler på nogle af de omtalte features (for at illustrerere idéerne meget bedre end masser af ord).