Nyheder til virksomheder
Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.
9/22/2022

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer og pensionsbidrag.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
9/22/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse.

Orientering om ændring af procedure for partshøring i pristjeksager
9/22/2022

Formålet med dette nyhedsbrev er at orientere om, at Motorstyrelsen ændrer procedure for partshøring i pristjeksager, hvor Motorstyrelsen regulerer en selvanmelders værdifastsættelse af et brugt motorkøretøj.

Fremover gennemfører vi partshøring, før vi sender en afgørelse, og ikke efter vi har truffet afgørelsen.

Motorstyrelsen ændrer procedure for partshøring fra 1. oktober 2022.

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner - Om moms og lønsumsafgift
9/20/2022

Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget.

Una guida pratica al sistema fiscale danese
9/13/2022

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
9/9/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
9/9/2022

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/492, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/776, på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten, til også at omfatte importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber afsendt fra Tyrkiet, uanset om varen er angivet med oprindelse i Tyrkiet. 

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
9/6/2022

Fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97.

Toldtariffen 2022-4
9/5/2022

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).
Praktyczny przewodnik po duńskim systemie podatkowym
9/1/2022

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Vejledning om manuel indberetning af deleøkonomiske indtægter 2021
8/31/2022

Nyt 31/8 2022 - Bilag 8 Partsrepræsentation

Denne vejledning handler om obligatorisk indberetning af deleøkonomiske indtægter, som skal ske fra og med indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder/platforme, der har deleøkonomiske aktiviteter.

Vejledningen gælder også for udenlandske virksomheder, som ikke er indberetningspligtige, men som vælger at indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetningen, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.

Vejledningen vil løbende blive opdateret og offentliggjort på skat.dk/ekapital under deleøkonomi under
"Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter".

Indberetningen om deleøkonomiske indtægter følger reglerne i skatteindberetningslovens § 43 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30/08/2021 med senere ændringer og fremover forkortet SIL, når loven nævnes i sammenhæng med en paragraf).

Abonner på nyheder om den deleøkonomiske indberetningsløsning
Vi anbefaler, at I abonnerer på nyheder om eKapitals løsninger (derunder deleøkonomi) og driftsmeddelelser ved at tilmelde jer vores RSS-feeds.

Tilmeld jer på skat.dk/ekapital/deleøkonomi.

 

Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter
8/31/2022

Nyt 31/8 2022: Bilag 11 Partsrepræsentation

Denne vejledning handler om obligatorisk indberetning af deleøkonomiske indtægter, som skal ske fra og med indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder/platforme, der har deleøkonomiske aktiviteter.

Vejledningen gælder også for udenlandske virksomheder, som ikke er indberetningspligtige, men som vælger at indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetningen, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.

Vejledningen vil løbende blive opdateret og offentliggjort på skat.dk/ekapital under deleøkonomi under
"Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter".

Indberetningen om deleøkonomiske indtægter følger reglerne i skatteindberetningslovens § 43 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer og fremover forkortet SIL, når loven nævnes i sammenhæng med en paragraf).

Abonner på nyheder om den deleøkonomiske indberetningsløsning
Vi anbefaler, at I abonnerer på nyheder om eKapitals løsninger (derunder deleøkonomi) og driftsmeddelelser ved at tilmelde jer vores RSS-feeds.

Tilmeld jer på skat.dk/ekapital/deleøkonomi.

Un ghid practic al sistemului fiscal danez
8/26/2022I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger på den udvidede selvangivelse og selvangivelsen for begrænset skattepligtige.
Ein Leitfaden für das dänische Steuersystem
8/26/2022

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

A practical guide to the Danish tax system
8/26/2022

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
8/15/2022

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af silicum afsendt fra Republikken Korea og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea og Taiwan, efter en udløbsundersøgelse.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
8/15/2022

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Rusland og Tyrkiet.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
8/11/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2022/58 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Korea, Den Russiske Føderation og Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse.

دليل عملي للض ا رئب الدنماركية
8/10/2022

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Moms ved EU-varehandel
8/5/2022

Denne vejledning indeholder de regler, der gælder for virksomheders køb og salg af varer (herunder transportmidler) inden for EU.