Data4u har haft kontakt med de fleste væsentlige platforme gennem de mange år. En alsidig berøring med flere forskellige platforme giver en god basis for at kende styrke og svagheder ved et givent system.

Herunder findes en række velkendte platforme anvendt ved de opgaver Data4u har været involveret i gennem tiderne:

  • Windows XP/2000/NT/7/8
  • UNIX, LINUX og AIX
  • IBM VM/ESA og VSE/ESA
  • IBM S/390 MVS/TSO
  • IBM OS/2
  • Microsoft Office produkter
  • Lotus Office produkter

En bred forståelse for alsidigheden ved udnyttelse af de forskellige platforme, er med til at bibringe overblik over anvendt teknologi, herunder drage fordel af hvor de forskellige platforme har deres respektive styrker og svagheder.

VAX og AS/400 er stort set de eneste store spillere som mangler i referencelisten!