Vores største styrke ligger inden for Microsoft .NET området, herunder primært Visual Basic.NET (VB.NET) og ASP.NET. Her er arbejdet med avancerede løsninger med bl.a. objektorienteret nedarvning, Thread baseret løsninger, SOAP WEB services, Content Management Systemer og meget mere (med primær reference til SKAT).

Ellers er bredden inden for programmering er egentlig ikke så stor. Dette skyldes filosofien om at det bliver mindre og mindre væsentlig hvilket sprog som anvendes, idet de bliver bedre og bedre til at spille sammen som objekter som tiden skrider frem, måske bedst illustreret med Microsofts .NET platform. Det er atter blevet fordelagtigt at blive virkelig god inden for et eller to sprog, i stedet for at famle rundt i mange forskellige sprog. 

Det er derfor bedre at foretage et valg og blive god til at anvende dette valg effektivt - lidt kendskab på tværs er dog en fordel! Herunder ses nogle referencer for anvendte programmeringssprog:

  • Visual basic.NET (+ VBA, script)
  • Java, JavaScript, C, C++ og C#
  • IBM REXX
  • UNIX Korn & Bourne Shell, AWK, SED & grep etc.
  • IBM TSO/Pipelines

Sidstnævnte er et meget specielt IBM værktøj som grundet sin enorme effektivitet på få år har fået en bred interesse. Desværre burde et sådant genialt værktøj have en langt større berøringsflade!